INTERCONNECT X NATURE II

INTERCONNECT X NATURE is een project waarin artistieke prototypes van organische informatie knooppunten gebouwd en getest worden.
De knooppunten ontvangen, verwerken en verzenden universele datastromen uit de natuur.

Na het bouwen van de eerste INTERCONNECT X NATURE in Ham in 2015, heeft INTERCONNECT X NATURE II een geheel andere opzet.

Vanuit de grond, die om informatie beter te ontvangen en de datastroom te focussen een parabolische vorm heeft, stijgt elementaire informatie op, gesymboliseerd door alchemistische symbolen. De datastroom wordt gefocust op een vrij boven de parabool schotel hangende houten kubus.
De alchemistische symbolen geven o.a.( chemische) elementen en processen weer, en staan ook voor de menselijke interpretatie van de wereld. De kubus van 1x1x1m vormt de eenheid waarmee we ruimte vorm geven.
De paraboolschotel is van organisch materiaal, doortrokken met schimmels. Ook de bosbodem waarop je staat is doortrokken met diverse schimmels, Mycorrhiza (wortelschimmels) en Mycelia (ondergronds vegetatief deel van de paddestoelen). Een kubieke centimeter bosgrond kan tot 1km aan schimmeldraden bevatten.
Deze schimmeldraden vormen deel van een communicatiesysteem in het bos, waarlangs planten signalen en voedingsstoffen ontvangen en versturen…Er is als het ware een Wood Wide Web onder je voeten.

INTERCONNECT X NATURE vormt onderdeel van het project TRANSFORMANCER.ORG wat tot doel heeft op artistieke wijze aan te zetten tot reflectie en kritisch denken over mens en natuur.
Transformancer.org is een samenwerking tussen natuurkundige Roger Müller (Bern, CH), multidisciplinair kunstenaar Evaristo Florez Baratto (Buenos Aires, AR) en Jan Albrecht (Ham, BE)

Jan Albrecht, Bremen (DE) 1963, houdt zich momenteel bezig met fotografie, grafisch ontwerp en installatiekunst.