Transformancer logo

Het Transformancer logo is afgeleid van het teken voor oneindig ∞, en van het mathematische symbool voor ongeveer gelijk ≈, maar refereert ook aan het de ogen van Ra/Horus (de vrouwelijke zon). Het logo symboliseert tevens de bochtig weg van ontmoetingen, van de verandering en transformatie.

INTERCONNECT X NATURE II

INTERCONNECT X NATURE is een project waarin artistieke prototypes van organische informatie knooppunten gebouwd en getest worden. De knooppunten ontvangen, verwerken en verzenden universele datastromen uit de natuur. Na het bouwen van de eerste INTERCONNECT X NATURE in Ham in 2015, heeft INTERCONNECT X NATURE II een geheel andere opzet. Vanuit …

Transformancer.org project

Transformancer is een multidisciplinair kunstproject, waarin  wetenschap, alchemie, filosofie, poëzie en beeldende kunst samengaan. Transformancer is een medium dat een transformatie wil bewerkstelligen, of althans de pogingen daartoe wil documenteren. Het doel is een transformatie  in materie en geest door een andere of kritische visie op mens, wetenschap en natuur. …